logoHarmonie "Meer Vreugd" Gassel
   

 

Voorjaarsconcert 5 april met muziekvereniging Sempre Crescendo Reek in Gassel

AFGELAST!

 

De opschaling van de ‘sociale onthouding’ gaat ook Gassel niet voorbij en helaas hebben wij moeten besluiten om ook onze activiteiten gedurende de maand maart 2020 alle te cancelen. Het Corona-virus laat zich alleen stoppen doordat een ieder medewerking verleent aan het zoveel mogelijk vermijden van niet noodzakelijke sociale contacten in grotere groepen. Hoewel wij de ‘grens’ van 100 man niet halen zal dit naar onze inschatting momenteel binnenkort verder worden aangescherpt, zodat het ons beter lijkt hierover nu vast duidelijkheid te verschaffen aan een ieder. Het uitwisselingsconcert van 04 april 2020 zal dan ook worden verplaatst naar een later tijdstip, ook al zou het tegen eind maart zo zijn dat de verspreiding van het virus tot staan is gebracht hebben we simpelweg onvoldoende mogelijkheden gehad om ons op dit concert goed voor te bereiden. Vooralsnog zullen wij dus alle repetities en overige bijeenkomsten met onze Harmonie tot en met eind maart 2020 moeten annuleren. Wij hopen uiteraard dat we hiermee kunnen bijdragen aan het tot stilstand kunnen brengen van de verspreiding van het virus, gezondheid en de nodige voorzichtigheid die we hierbij moeten betrachten moeten in dit geval voorgaan. Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden wanneer we de repetities op de normale wijze kunnen gaan starten. Wij hopen op jullie begrip voor deze maatregel. Met muzikale groet, Mede namens het

bestuur van Harmonie “Meer Vreugd”,

 

 

 

 

 

l

  

 

 

Home Over Ons Dirigent Repertoire Kijk & Luister Agenda OpMaat! Contact
Foto's Nieuws Concerten Blokfluitles La Ferté Bernard Linken Archief Route
© Harmonie "Meer Vreugd" Gassel - Email: meervreugd@gmail.com